Utredning

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år i behov av psykologutredning.

Kontakta oss på kontakt@barnpsykologer.se om du har frågor kring upplägg och pris.

Autism är en neuropsykiatrisk diagnos som innebär att en person har betydande sociokommunikativa svårigheter och stereotypier (repetitiva beteenden). Så här går en autismutredning till:

 1. Samtal med vårdnadshavare med fokus på barnets tidiga utveckling.
 2. Strukturerad intervju av vårdnadshavare, med fokus på socialkommunikation och ovanliga beteenden.
 3. Lekobservation på mottagningen. Psykologen träffar barnet och bedömer förmåga till sociokommunikativ förmåga, samt eventuell förekomst av ovanliga beteenden. För äldre barn sker bedömningen i intervjuform.
 4. Skol- eller förskoleobservation.
 5. Intervju av personal i skola eller förskola.
 6. Begåvnings- eller utvecklingsbedömning.
 7. Adaptiv bedömning avseende funktionsnivå i vardagen.
 8. Återgivning av utredningsresultat till vårdnadshavare. Vid behov även till förskola eller skola.
 9. Diagnossamtal med barnet. Genomgång av utredning och funktionshinderskunskap. Information om vidare stöd.

ADHD/ADD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar förmågan att fokusera och koncentrera sig på en specifik uppgift. Övriga symtom är överdriven aktivitet och oförmåga att hejda impulser. Personer med ADD har inte hyperaktiva symtom, utan främst svårigheter med igångsättning och att upprätthålla fokus och koncentration. På mottagningen tas endast barn över sex år emot för ADHD/ADD-utredning. Så här går en ADHD/ADD-utredning till:

 1. Samtal med vårdnadshavare med fokus på barnets tidiga utveckling.
 2. Adaptiv bedömning avseende funktionsnivå i vardagen.
 3. Skolobservation (eller annan observation av barnet i gruppverksamhet).
 4. Intervju av skolpersonal
 5. Begåvnings- eller utvecklingsbedömning.
 6. Uppmärksamhetstest
 7. Återgivning av utredningsresultat till vårdnadshavare. Vid behov även till skola.
 8. Diagnossamtal med barnet. Genomgång av utredning och funktionshinderskunskap. Information om vidare stöd.

Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter (vardagligt fungerande) inom kognitiva, sociala och praktiska områden. Diagnosen ger personen rätt till särskola och LSS-insatser (Lagen om särskilt stöd). I vuxen ålder är man berättigad till exempelvis sysselsättning i form av daglig verksamhet. För att kunna fastställa diagnos krävs två separata psykologtester som båda visar att begåvningsnivån är betydligt under genomsnittet i förhållande till jämnåriga. Så här går en begåvningsutredning till:

 1. Begåvningsbedömning med Wechslertest (WPPSI-IV, WISC-V eller WAIS-IV beroende på ålder)
 2. Vid behov kompletteras utredningen med ytterligare ett begåvningstest.
 3. Intervju med vårdnadshavare och adaptiv bedömning.
 4. Skol- eller förskoleobservation.
 5. Intervju av personal i skola eller förskola.
 6. Återgivning av utredningsresultat till vårdnadshavare. Vid behov även till skola.
 7. Diagnossamtal med barnet. Genomgång av utredning och funktionshinderskunskap. Information om vidare stöd.

Vill du bli uppringd?

Vill du att vi ringer upp dig så snart vi kan? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Vår integritetspolicy